Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Sài Đồng

Hiệu Trưởng

Thẩm Thị Lý
Thẩm Thị Lý

Ngày sinh: 6/5/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0904650433

Email liên lạc: thamly1968@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Dương Phương Hảo
Dương Phương Hảo

Ngày sinh: 15/6/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0915680377

Email liên lạc: duongphuonghao@gmail.com

Nguyễn Thị Tuyến
Nguyễn Thị Tuyến

Ngày sinh: 30/4/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0987905484

Email liên lạc: tuyensinh1984@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích